Dolné ObdokovceDolné Obdokovce ležia uprostred Žitavskej sprašovej pahorkatiny na hornom toku pravostranného prítoku Žitavy, na juhozápad od pohoria Tribeč, na Požitavskej pahorkatine v Hosťovského potoka, asi 10 kilometrov od Nitry. Po stáročia obec patrila do historickej Nitrianskej župy, v dnešnom správnom usporiadaní patrí do Nitrianskeho okresu. Vyše tri štvrtiny obyvateľov obce sa hlási k maďarskej národnosti a z etnografického hľadiska je jednou z 13 obci podzoborskej maďarskej enklávy, vkliňujúcej sa do slovenského jazykového prostredia. V súčasnosti tu žije 1170 obyvateľov, ktorí sa v nedávnej minulosti venovali hlavne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.

cheap zolpidem online


View NVF 2012 - Dolne Obdokovce in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Okolie