GolianovoGolianovo leží v západnej časti Žitavskej  pahorkatiny, vo vrchovinou chránenej doline  v okrese Nitra cca 10 km juhovýchodne od Nitry. Stred obce sa nachádza vo výške 149 m. n. m. Kataster obce je mierne pahorkatý v rozmedzí 147 až 233 m. n. m. Svedectvom o osídlení lokality obce je nález rímskej spony zo začiatku nášho letopočtu. Neskôr sa obec formovala ako hradné panstvo nitrianskeho hradu a ako sídlo poddaných, ktorí si v okolí mesta Nitry budovali osady zoskupujúce menší či väčší počet rodín. Usídľovali sa v úrodných rovinách a vrchovinami chránených kotlinách. Obec Golianovo je písomne doložená od roku 1156 ako Gurmot, neskôr Gurmot, aliud Gurmot (1234), Lapos Gyarmath (1773), Lapáš Darmoty (1920), Lapašské Ďarmoty (1927), Golianovo (1948), maďarsky Lapásgyarmat. Rímsko-katolícky kostol bol v obci postavený v roku 1937. V roku 2011 bol odhalený pomník slovenského generála Jána Goliana organizátora SNP. Podľa neho je pomenovaná obec. Obyvatelia sa naďalej venujú tradičnému malopestovateľskému dorábaniu vína.


View NVF 2012 - golianovo in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Pivnica č. 7
Pivnica č. 8
Pivnica č. 9
Pivnica č. 10
Pivnica č. 11
Pivnica č. 12
Okolie
Golianovské vinobranie