JarokPrvá zmienka o Jarku sa nachádza v tzv. "druhej Zoborskej listine" z roku 1113 napísanej v koži, na 51 riadkoch po latinsky. Ireg vtedajšiemu významnému štátnikovi palatínovi uhorského kráľovstva, Mikulášovi Konthovi. V roku 1363 došlo s kráľovským súhlasom k zámene majetkov. Mikuláš Konth dostáva od kráľa nové panstvo a hrad Hlohovec. Zároveň daruje Ireg nitrianskemu biskupovi. A tak je od roku 1363 história našej obce natrvalo spätá s históriou nitrianskeho biskupstva. A tak je od roku 1363 história našej obce natrvalo spätá s históriou nitrianskeho biskupstva. Majetok Jarok /obec i chotár/ bolizo začiatku osobným vlastníctvom nitrianskych biskupov a to až do roku 1644, keď ho biskup Ján Telegdy daroval ako osobný majetok do kmeňového majetku nitrianskeho biskupstva. Od toho času patril Jarok trvale do správy biskupského panstva, do oficialu Močenok. V 16. storočí prepadli Uhorsko Turci. Po víťaznej vojne pri Moháči v roku 1526 mali takmer na 150 rokov otvorenú cestu do Uhorska.  V Uhorsku zavládol neporiadok. Šľachta zaberala aj cirkevné majetky. Tak sa v roku 1530 zmocnil na niekoľko rokov biskupského majetku, teda aj obce Jarok nitriansky hradný kapitán Valent Török. Ten ho ale po niekoľkých rokoch v roku 1534 draho predal veľmožovi Alexiusovi Turzovi. Turzo dostal do správy aj celé biskupstvo s majetkami. O niekoľko rokov Turzo zomrel.Po jeho smrti zdedila majetok jeho manželka – vdova. A však hneď na to v roku 1544 ju vyzval kráľ Ferdinand, aby vrátila majetky aj s hradom a so všetkými zásobami nitrianskemu biskupstvu, čo sa zakrátko aj uskutočnilo.


Pivnica č. 1