Nitra - Dolné KrškanyDolné Krškany sú mestská časť Nitry. Nachádzajú sa v južnej časti Nitry, popri hlavnej ceste do Nových Zámkov. Obec bola k mestu pripojená v roku 1974. V rímskej dobe toto územie obýval germánsky kmeň Kvádov. Prvá písomná zmienka o Dolných Krškanoch pochádza z roku 1240. Jednou z jej častí bola dnes už zaniknutá dedinka Dvorčany. V roku 1585 boli úplne vyplienené Turkami.


Dolné Krškany boli dlho súčasťou obce Kereskyn spolu s obcou Horné Krškany. Neskôr spolu so zemianskou osadou Mikoy Dvor niesla názov Malé Krškany. Najväčšou stavebnou pamiatkou je barokovo-klasicistický kostol svätého Andreja, dokončený v roku 1788.


View NVF 2012 - krskany in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica Trnovec
Okolie