MočenokPrvá písomná zmienka o Močenku sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113, uloženej v Biskupskom archíve v Nitre. Ďalšia z dávnych historických zmienok o obci je z 13. júna 1623, keď cisár Ferdinand II. Udelil obci právo vyberať mýto na terajšom Zúgovskom moste. Historici predpokladajú, že staroslovenský názov obce Močenok pochádza z latinského názvu musenic. Pomenovanie obce prešlo v priebehu ďalších storočí len drobnými zmenami. V roku 1773 sa uvádza názov Mocsonok, v ďalšom súpise z roku ako prevažne maďarská s 1828 obyvateľmi. Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianovskej mierovej zmluvy Česko-slovenskej republike. V medzivojnovom období sa používal poslovenčený názov Močonok resp. Močonek, neskôr bol zmenený na Močenok. V roku 1948 došlo k zmene názvu obce na Mučeníky a o tri roky neskôr bol názov zmenený na Sládečkovce. V roku 1992 bol obci prinavrátený historický názov Močenok. V obci sa nachádzajú tieto pamiatky: Kostol rímskokatolícky, neskorobarokový, z čias okolo roku 1770, rožšírený v 20. storočí. Kaštieľ klasicistický z roku 1850. Kalvária z 2. pol. 19. storočia. 


Pivnica č. 1