ŠoporňaNajstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251 pod názvom SUPURNI. V roku 1411 už v dokumentoch nesie názov SOPORNY a v r. 1420 SOPORNOK. V roku 1787 sa spomína ako mestečko s 295 domami a takmer 2 000 obyvateľmi. Vznik vlastnej administratívnej činnosti obce a jej samosprávneho postavenia je zo 17. storočia, zachovaním pečate obce. V pečati je zachovaný symbol — postava Panny Márie s dieťaťom v náručí, žezlom v ľavej ruke a nápisom SOPORNA. Heraldicky spracované symboly obce z histórie — erb, vlajku a pečať, obec slávnostne uviedla do užívania 22. septembra 1996.
Obec sa nachádza na úrodnej rovine, leží na ľavom brehu rieky Váh, na ktorej je pri obci vybudované vodné dielo KRÁĽOVÁ. Z histórie sa zachovali prekrásne ľudové kroje. Život a prácu našich predkov oživujú šikovné ruky žien „Šopornianskou výšivkou“. Vážime si minulosť aby sme nestratili nádej do budúcnosti.

Vinárstvo Trnovec:  

Skúsenosti z vinohradnícko-vínárskej výroby zbieral Ing.Ladislav Trnovec od roku 1979. Práve to ho priviedlo k rozhodnutiu osamostatniť sa, a uplatniť ich v rodinnom vinárskom podniku v Nitrianskom vinohradníckom rajóne. V súčasnosti firma obhospodaruje 16,5 ha vinohradov. Na výrobu vína používa až 95 percent hrozna dopestovaného vo vlastných viniciach a zvyšných 5 percent nakupuje od pestovateľov hrozna výlučne z Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Technológia je zameraná na výrobu kvalitných akostných odrodových vín a akostných vín s prívlastkom. Ohľaduplný prístup k zberu hrozna a jeho spracovaniu, a následné operácie vrátane riadeného kvasenia sú nastavené tak, aby vína dosiahli najvyššie analytické a senzorické parametre. Firma vyrába i vína, ktoré sú zaradené do najvyšších stupňov uplatňovanej kategorizácie na Slovensku. V akostných vínach s prívlastkom sú to kategórie kabinetené, neskorý zber a výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, ľadové víno a slamové víno.


Pivnica č. 1