Veľký KýrVeľký Kýr sa prvýkrát spomína v listine kráľa Kolomana z roku 1113 ako Ker, čo je zrejme pomenovanie podľa jedného z legendárnych 7 staro maďarských kmeňov Kér, ktorou dedinu venuje zoborskému opátstvu. Zo zoborskej listiny z roku 1113 vyplýva, že po smrti vodcu Huba, sa obec stala majetkom zoborského opátstva a jej obyvatelia jeho poddanými. Od roku 1349 sa obec stala vlastníctvom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré ju do 16. storočia prenajímalo zemianskym rodinám. Prvý kostol, ktorý dostal meno po svätom Clementovi, bol postavený koncom 10. alebo začiatkom 11. storočia, v čase, keď Maďari prijali vieru kresťanskú. Začiatkom 17. storočia prežíva obec svoj najväčší rozmach. Podľa starého medeného pečatidla bol vtedy Veľký Kýr mestečkom - získal tak privilégium usporiadania výročných trhov. V r. 1942 sa Veľký a Malý Kýr zlúčili do Nitrianskeho Kýru. V r. 1948 bola obec premenovaná na Milanovce a od r. 1992 sa volá Veľký Kýr. V obci je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža zo 14.storočia, ktorý bol v r. 1768 prestavaný v barokovom štýle, kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1793 a niekoľko sakrálnych pamiatok.

Víno Velkeer 1113 s.r.o

Rodinné vinohradníctvo a vinárstvo založené v roku 2011

Podnik sa zameriava na výrobu kvalitných prívlastkových vín, už pri výbere dodávateľov hrozna sa snažíme zamerať na výrobcov z tých najlepších vinohradníckych oblastí Slovenska a dôraz kladieme na kvalitu dopestovaného hrozna, ktoré viackrát v priebehu roka navštívime priamo vo vinohrade, aby sme sa mohli presvedčiť o jeho kvalite. Samotný zber vykonávame do 20kg bedničiek a tým dosiahneme, že hrozno sa neutláča v kontajneroch a surovina sa k nám dopraví v neporušenom, 100% stave. Všetko hrozno sa spracováva v tú chvíľu, keď je do pivnice privezené. Pri spracovaní hrozna používame moderný pneumatický lis a tým vieme regulovať prísun trieslovín, ktoré však do vína nepochybne patria. Pri ďalšom spracovaní hroznového rmutu sa snažíme o čo najmenej technologických zásahov a tým priniesť spotrebiteľovi čo najväčší pôžitok nami ponúkaného vína.

Priestory:
Podnik má prevádzku v priestoroch bývalej družstevnej pivnice, ktorú sa snažíme rekonštruovať a vytvoriť tak čo najlepšie podmienky pre výrobu kvalitného vína.

Aktuálne v ponuke:
Veltlínske Zelené, Rizling Vlašský, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon Rose, Svätovavrinecké.


View NVF 2012 - Velky Kyr in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1

Pivnica č. 2