VinodolV nadmorskej výške 124m juhozápadne sa nachádza obec Vinodol. Je rozložená na 1498ha pôdy. Leží v úrodnom kraji, kde na jednej strane za vodou sa rozprestiera šíra rovina a na opačnej strane, to je na severovýchodnej polohe, mierne stúpa. Tu na úbočiach sú rozložené vinice, v ktorých dozrieva dobré vínko. Prvá písomná zmienka o obci Vinodol pochádza z roku 1113. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Vinodolu. Pamiatky: Dolný Vinodol: Kostol reformovaný klasicistický z roku 1790, veža z roku 1876, zvonica z roku 1876. Horný Vinodol: Mariánsky stĺp barokový z roku 1701, kostol rímskokatolícky neobarokový z roku 1892.


View NVF 2012 - vinodol in a larger map

Poznámka k mape: Každý bod na mape označuje pivnicu s unikátnym číslom. Číselný zoznam pivníc nájdete tu.


Pivnica č. 1
Pivnica č. 2
Pivnica č. 3
Pivnica č. 4
Pivnica č. 5
Pivnica č. 6
Okolie